S__7495755.jpgเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 พ.ต.ท.เดโช เพ็งเหล็ง รอง ผกก.ป.สภ.ปักธงชัย พ.ต.ต.ประสบโชค แดงนา สวป.ฯ ควบคุมการปฏิบัติ สายตรวจรถจักรยานยนต์ และสายตรวจจราจร ติดตั้งกรวยล้มลุกสะท้อนแสง บริเวณหน้าตู้ยามตลาดเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อเตรียมรองรับการจัดการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุS__7495720.jpgS__7495721.jpgS__7495756.jpgS__7495754.jpgS__7495752.jpgS__7495726.jpgS__7495722.jpg