339319.jpgวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 น.ด.ต.เสน่ พาสี ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.ปักธงชัย ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจราจร ได้พบ นายสมนึก แฝงตะคุ อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 54 หมู่ 1 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร 0810646186 อาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้สอบถามปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย แจ้งว่าไม่มี ได้ให้ข้อเสนอแนะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร  ตรวจสภาพรถทุกครั้งก่อนขับขี่ ผู้ขับขี่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ เมาไม่ขับ ถ้าประสบเหตุร้ายให้โทรแจ้ง 191 หรือสถานีตำรวจภูธรปักธงชัย ตลอด 24 ชั่วโมง