WFB

tnews 1519959158 4349

ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ปักธงชัย โดยมี พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัยนำข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ และได้ประชุมข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปที่ห้อง ศปก.สภ.ปักธงชัย ตรวจเยี่ยมแผนกงานต่าง ๆ แนะนำข้อราชการและวิธีการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ปักธงชัยด้วย…อ่านเพิ่มเติม

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 พ.ต.อ. คเชนท์ เสตะปุตตะ เข้ารับเข็มครุฑทองคำ "ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2560" ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี โดยเป็นข้าราชการ 1ใน 4 คนของจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้…อ่านเพิ่มเติม

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2561 เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย นำตำรวจ สภ.ปักธงชัย ร่วมกับประชาชนเทศบาลเมืองเมืองปัก เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดกลางปักธงชัย…อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบสมรรถภาพ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย นำข้าราชการตำรวจ สภ.ปักธงชัย ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รอบที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ โดยทำการทดสอบที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกีรยรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก…อ่านเพิ่มเติม

เป็นประธานงานฌาปณกิจศพตำรวจ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น.พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพ ร.ต.ท.ชลวิทย์ วิสุทธิญาณภิรมย์ รอง สว(ป)สภ.ปักธงชัย ณ เมรุวัดวังหมี และเวลา 16.00 น.วันเดียวกันได้เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพ ร.ต.ท.สนั่น ศรีชัยวรรณ รอง สว(ป)สภ.ปักธงชัย ณ เมรุวัดอัมพวัน(จะโปะ) ซึ่งข้าราชการตำรวจทั้งสองนายได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2561 ตามลำดับ…อ่านเพิ่มเติม

ขวัญกำลังใจ

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย ประชุมข้าราชการตำรวจ พร้อมแจกประกาศเกียรติบัตรแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นแต่ละสายงาน พร้อมเงินรางวัล และมอบบัตรอวยพร พร้อมด้วยพระเครื่อง แก่ข้าราชการตำรวจที่มีวันเกิดในเดือนมกราคม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ หลังประชุมเสร็จได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย…อ่านเพิ่มเติม

สืบสานประเพณีไทย

สภ.ปักธงชัย จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันสงกรานต์ 2561 ณ ลานข้าง สภ.ปักธงชัย โดยมีข้าราชการตำรวจและแม่บ้านเข้าร่วมพิธี

 …อ่านเพิ่มเติม

ตำรวจสีขาว

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2561 พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย นำข้าราชการตำรวจ สภ.ปักธงชัย ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตามโครงการตำรวจสีขาว เพื่อให้ประชาชนเกิดคามเชื่อมั่นศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ ไม่ให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 …อ่านเพิ่มเติม