S__4973002.jpgเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560  ด.ต.ภูมิแมน ตามตะขบ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปักธงชัย ได้เข้าทำการสอนวิชาการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา ต.ธงชัยเหนือ และโรงเรียนบ้านหนองตาด ต.ตะคุ พร้อมทั้งนำขนมไปมอบให้เพื่อจัดงานวันเด็กด้วยS__4973001.jpgS__4973006.jpgS__4973004.jpgS__4973003.jpg