picccc_14.JPGเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 จนท.ตำรวจ สภ.ปักธงชัย โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.กัมปนาท ฐานตุจิรางค์กุล ผกก.สภ.ปักธงชัย ได้นำขนมไปมอบให้โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้มีการจัดขึ้นล่วงหน้าในวันที่ 13 มกราคม 2560 เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ครอบครัวพาไปpicccc_02.jpgpicccc_03.jpgpicccc_01.jpgpicccc_13.jpgpicccc_12.jpgpicccc_11.jpgpicccc_10.jpgpicccc_09.jpgpicccc_08.jpgpicccc_07.jpgpicccc_06.jpgpicccc_05.jpgpicccc_04.jpg