policetv

tnews 1519959158 4349

140285ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ โยลัย รอง สว.(ป.) เจ้าหน้าที่ประจำชุดปักกลด สภ.ปักธงชัย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และโทษของการฝ่าฝืนกฎหมาย ตามโครงการครู 5 นาที ที่โรงเรียนม่วงแก้ววิทยา ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

140286140288