เว็บไซต์:สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย 
จัดทำโดย:งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ปักธงชัย โทร.044441059,
มือถือ0899493228 ด.ต.จำลอง นาระสระน้อย ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปักธงชัย
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด


 หลักเกณฑ์และแนวทางและวิธีการประเมินผลการดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 
 แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ว่าที่ ร.ต.ต.อายุ 53 ปีฯ) 
 การคัดเลือกด้วยวิธีการสอบเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 รายละเอียดขอบเขตวิชาการทดสอบ(ประทวนเป็นสัญญาบัตร) 
 เอกสารประกอบวิชา งานยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายงานอำนวยการในสถานีตำรวจ 
 แบบตรวจประเมินผลโครงการประกวดตู้ยามดีเด่นของ ภ.3 ปีงบประมาณ 2557
 แนะนำแนวทางการตรวจราชการและรูปแบบการตรวจราชการของสำนักงานจเรตำรวจ  2557  
 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในวาระประจำปี 2556 (แก้ไข)
 สรุปรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.ปีงบประมาณ 2556
 การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
 แผนพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 โปรแกรมบันทึกข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 แผนปฏิบัติราชการตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2557

ข่าวประกวดราคา

ยังไม่มีการประกวดราคา

Copyright © 2014 สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Copyright © 2014 สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

สถานีตำรวจรางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนดีเด่น 5 ปี 

สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย 324 ม.2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4444 1059

Thursday the 24th. Joomla Templates Free. Custom text here
Copyright 2012

©