ตำแหน่ง และยศตำรวจภาษาอังกฤษ

Print
Category: คลังบทความ
Published Date Written by Superuser
ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
( Police Administrative Positions )

ลูกแถว                               Serviceman

ผู้บังคับหมู่                          Squad Leader

รองสารวัตร                         Sub-Inspector

สารวัตร                              Inspector

สารวัตรแผนก                      Inspector (ถ้ามีสารวัตรงานอยู่ใต้บังคับ บัญชาสารวัตรแผนกใช้คำว่า Chief Inspector)

สารวัตรงาน                         Inspector

สารวัตรอำนวยการ                Staff Inspector

สารวัตรสืบสวนสอบสวน        Investigation Inspector

สารวัตรป้องกันปราบปราม      Administration and Crime Control Inspector

สารวัตรจราจร                      Traffic Inspector

สารวัตรใหญ่                        Chief Inspector

รองผู้กำกับการ                     Deputy Superintendent

ผู้กำกับการ                          Superintendent

รองผู้บังคับการ                    Deputy commander

ผู้บังคับการ                         Commander

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ                 Assistant commissioner

รองผู้บัญชาการ                    Deputy Commissioner

ผู้บัญชาการ                         Commissioner

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ    Assistant Commissioner-General

รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ      Deputy Commissioner-General

ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ    Commissioner-General, Royal Thai Police 

 

ยศของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ใช้คำย่อ ดังต่อไปนี้

ชื่อยศ ภาษาไทย    คำย่อ          ชื่อยศภาษาอังกฤษ                        คำย่อ

พลตำรวจเอก        พล.ต.อ.     Police General                        Pol.Gen.

พลตำรวจโท          พล.ต.ท.     Police Lieutenant  General       Pol.Lt.Gen.

พลตำรวจตรี          พล.ต.ต.     Police Major General               Pol.Maj.Gen.

พลตำรวจจัตวา      พล.จ.ต.     Police Brigadier General           Pol.Bri.Gen.

พันตำรวจเอก        พ.ต.อ.       Police Colonel                        Pol.Col.

พันตำรวจโท         พ.ต.ท.       Police Lieutenant Colonel       Pol.Lt.Col.

พันตำรวจตรี         พ.ต.ต.       Police Major                           Pol.Maj.

ร้อยตำรวจเอก       ร.ต.อ.        Police Captain                        Pol.Capt.

ร้อยตำรวจโท         ร.ต.ท.        Police Lieutenant                    Pol.Lt.

ร้อยตำรวจตรี         ร.ต.ต.        Police Sub-Lieutenant             Pol.Sub.Lt.

นายดาบตำรวจ      ด.ต.          Police Senior Sergeant Major    Pol.Sen.Sgt.Maj.

จ่าสิบตำรวจ          จ.ส.ต.        Police Sergeant Major              Pol.Sgt.Maj.

สิบตำรวจเอก         ส.ต.อ.        Police Sergeant                       Pol.Sgt.

สิบตำรวจโท          ส.ต.ท.       Police Corporal                       Pol.Cpl.

สิบตำรวจตรี          ส.ต.ต.        Police Lance Corporal             Pol.L/C.

พลตำรวจ             พลฯ         Police Constable                     Pol.Const.

 

เว็บไซต์:สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย 
จัดทำโดย:งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ปักธงชัย โทร.044441059,
มือถือ0899493228 ด.ต.จำลอง นาระสระน้อย ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปักธงชัย
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด


 หลักเกณฑ์และแนวทางและวิธีการประเมินผลการดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 
 แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ว่าที่ ร.ต.ต.อายุ 53 ปีฯ) 
 การคัดเลือกด้วยวิธีการสอบเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 รายละเอียดขอบเขตวิชาการทดสอบ(ประทวนเป็นสัญญาบัตร) 
 เอกสารประกอบวิชา งานยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายงานอำนวยการในสถานีตำรวจ 
 แบบตรวจประเมินผลโครงการประกวดตู้ยามดีเด่นของ ภ.3 ปีงบประมาณ 2557
 แนะนำแนวทางการตรวจราชการและรูปแบบการตรวจราชการของสำนักงานจเรตำรวจ  2557  
 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในวาระประจำปี 2556 (แก้ไข)
 สรุปรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.ปีงบประมาณ 2556
 การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
 แผนพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 โปรแกรมบันทึกข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 แผนปฏิบัติราชการตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2557

ข่าวประกวดราคา

ยังไม่มีการประกวดราคา

Copyright © 2014 สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Copyright © 2014 สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

สถานีตำรวจรางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนดีเด่น 5 ปี 

สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย 324 ม.2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4444 1059

Wednesday the 23rd. Joomla Templates Free. Custom text here
Copyright 2012

©