ตำแหน่ง และยศตำรวจภาษาอังกฤษ

Print
Category: คลังบทความ
Published Date Written by Superuser
ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
( Police Administrative Positions )

ลูกแถว                               Serviceman

ผู้บังคับหมู่                          Squad Leader

รองสารวัตร                         Sub-Inspector

สารวัตร                              Inspector

สารวัตรแผนก                      Inspector (ถ้ามีสารวัตรงานอยู่ใต้บังคับ บัญชาสารวัตรแผนกใช้คำว่า Chief Inspector)

สารวัตรงาน                         Inspector

สารวัตรอำนวยการ                Staff Inspector

สารวัตรสืบสวนสอบสวน        Investigation Inspector

สารวัตรป้องกันปราบปราม      Administration and Crime Control Inspector

สารวัตรจราจร                      Traffic Inspector

สารวัตรใหญ่                        Chief Inspector

รองผู้กำกับการ                     Deputy Superintendent

ผู้กำกับการ                          Superintendent

รองผู้บังคับการ                    Deputy commander

ผู้บังคับการ                         Commander

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ                 Assistant commissioner

รองผู้บัญชาการ                    Deputy Commissioner

ผู้บัญชาการ                         Commissioner

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ    Assistant Commissioner-General

รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ      Deputy Commissioner-General

ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ    Commissioner-General, Royal Thai Police 

 

ยศของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ใช้คำย่อ ดังต่อไปนี้

ชื่อยศ ภาษาไทย    คำย่อ          ชื่อยศภาษาอังกฤษ                        คำย่อ

พลตำรวจเอก        พล.ต.อ.     Police General                        Pol.Gen.

พลตำรวจโท          พล.ต.ท.     Police Lieutenant  General       Pol.Lt.Gen.

พลตำรวจตรี          พล.ต.ต.     Police Major General               Pol.Maj.Gen.

พลตำรวจจัตวา      พล.จ.ต.     Police Brigadier General           Pol.Bri.Gen.

พันตำรวจเอก        พ.ต.อ.       Police Colonel                        Pol.Col.

พันตำรวจโท         พ.ต.ท.       Police Lieutenant Colonel       Pol.Lt.Col.

พันตำรวจตรี         พ.ต.ต.       Police Major                           Pol.Maj.

ร้อยตำรวจเอก       ร.ต.อ.        Police Captain                        Pol.Capt.

ร้อยตำรวจโท         ร.ต.ท.        Police Lieutenant                    Pol.Lt.

ร้อยตำรวจตรี         ร.ต.ต.        Police Sub-Lieutenant             Pol.Sub.Lt.

นายดาบตำรวจ      ด.ต.          Police Senior Sergeant Major    Pol.Sen.Sgt.Maj.

จ่าสิบตำรวจ          จ.ส.ต.        Police Sergeant Major              Pol.Sgt.Maj.

สิบตำรวจเอก         ส.ต.อ.        Police Sergeant                       Pol.Sgt.

สิบตำรวจโท          ส.ต.ท.       Police Corporal                       Pol.Cpl.

สิบตำรวจตรี          ส.ต.ต.        Police Lance Corporal             Pol.L/C.

พลตำรวจ             พลฯ         Police Constable                     Pol.Const.

 

เว็บไซต์:สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย 
จัดทำโดย:งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ปักธงชัย โทร.044441059,
มือถือ0899493228 ด.ต.จำลอง นาระสระน้อย ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปักธงชัย
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ติวสอบเลื่อนเป็นชั้นสัญญาบัตร

ข่าวประกวดราคา

ยังไม่มีการประกวดราคา

Copyright © 2015 สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

สถานีตำรวจรางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนดีเด่น 5 ปี 

สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย 324 ม.2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4444 1059

Tuesday the 31st. Joomla Templates Free.
Copyright 2012

©